REGULAMENT CONCURS “Concurs-KIT CANNI POLYGEL”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului “Concurs-KIT CANNI POLYGEL” este S.C. STACYSTORE S.R.L.,cu sediul în Targu-Jiu, judeţul Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J18/960/201.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in data de 20-23 septembrie 2018 pe pagina de Facebook oficiala Hera Shop.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/herashop . Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 20-23septembrie 2018, astfel:
1. Intra pe pagina de Facebook Hera Shop
2. Da Like la postare.
3. Raspunde printr-un comentariu la intrebarea : Care este produsul tau preferat de la Hera Shop?

Pentru a castiga premiul utilizatorul trebuie sa insereze comentariul la postarea concursului. Simpla apasare de like pe Facebook a postarii concursului nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si comentariul cu raspunsul.
SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se va acorda ca premiu 1 premiu. Acesta contine 1 KIT CANNI Polygel in valoare de 85 lei.
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatoriul vor fi desemnat prin tragere la sorti prin Random.Org dintre cei care indeplinesc conditiile de mai sus.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in ziua de 24.09.2018 , dupa incheierea extragerii, astfel: i se va afisa numele pe pagina oficiala Hera Shop de pe Facebook intr-o postare dedicata.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 23.09.2018, ora 20:59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul herashop.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina oficiala de Facebook Hera Shop.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Hera Shop si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.